På väg mot en cirkulär ekonomi

Derbigum har redan nu många års erfarenhet av cirkulär ekonomi. Det som började som en ekonomisk verklighet har under tiden blivit ett värde som nu är djupt förankrat i Derbigum affärssyn och DNA.

Implementeringen av cirkulär ekonomi i utvecklingen av nya produkter och förbättringen av befintliga produkter är ett stort fokus för vår  R&D-avdelning. Dessutom bedrivs kontinuerlig forskning om installationstekniker, applikationssystem och återvinning.

Ta reda på mer om Derbigums produkter och ta del i vår cirkulära ekonomi.
 
logo NRTW
 

Tätskiktsmatta eller takpapp som man säger i folkmun

Derbigum har en lång historia och verksamheten startade redan 1932. Det är en belgisk koncern med huvudkontor i Lot utanför Bryssel. Derbigum har utvecklats från att vara en traditionell tillverkare av takpapp och tätskikt till att bli en internationell aktör inom miljövänliga, hållbara och energibesparande produkter och tjänster. 

I Sverige har Derbigum marknadsförts sedan 1983, då generalagenten Eurotak började importera och sälja materialet kring ett unikt kvalitetskoncept. Vid den tiden innebar detta en revolution, för Derbigum var den första takpappen i Sverige för s k enlagstäckning. Sedan 2015 ingår Derbigum Sverige i den belgiska koncernen med säte utanför Bryssel, där materialet även produceras vid två produktionsanläggningar. Det har lagts över 600.000.000 m2 Derbigum runt om i världen, i alla klimatzoner. I Sverige har vi lagt över 25.000.000 m2 sedan starten 1983.

Derbigum levererar smarta och miljövänliga lösningar för hållbart byggande. Det handlar om tätskikt i återvinningsbar asfalt, gröna tak med unika egenskaper och överlägsen livslängd, koldioxidabsorberande tak, energibesparande tak samt solenergi. Produkterna bygger på noggrant utvalda råvaror som ger lång livslängd och tar hänsyn till miljön. Derbigum har idag marknadens bredaste sortiment av hållbara tätskikt.

Derbigum är ett mjukt och smidigt membran av s k APP-modifierad asfalt med två armeringar; glasfiberväv och polyesterfilt. Denna kombination ger en mycket bra dimensionsstabilitet, draghållfasthet och brottöjning. På grund av den höga mjukpunkten, som är en funktion av APP-halten, erhåller man ett intakt limförband, vilket erbjuder säkra detaljlösningar. En lägre mjukpunkt kan innebära glidning vid uppdrag bl a. Derbigum behåller sin smidighet även vid stark kyla och flyter inte vid höga temperaturer.

En annan stor fördel med Derbigums uppbyggnad av APP-modifierad asfalt och två armeringar, är att den är resistent mot UV-strålning. Detta gör att produkten inte behöver någon skyddsbeläggning, vilket i sin tur underlättar underhållet betydligt, då det inte finns något granulat eller skiffer som kan släppa och i sin tur bidra till problem vid takbrunnar och ränndalar. Detta innebär att takytan är ständigt skyddad. ​Derbigum kan även erhållas med granulat i olika färger, men denna beläggning utgör endast en estetisk funktion, där det finns krav på att synliga tak ska ha ett visst utseende i förhållande till omkringliggande fastigheter.

Produkter från Derbigum finns bedömda i Byggvarubedömningen och SundaHus och i tillägg återfinns ett antal av produkterna listade i Nordisk Miljömärknings byggvarudatabas, vilket innebär att Derbigumprodukter uppfyller Svanens krav för att kunna ingå i Svanenmärkta byggnader. Dessa fastigheter är värderade utifrån kriterier utvecklade ur ett livscykelperspektiv, med bl a krav på låg energianvändning samt kvalitetssäkring under hela livscykeln. Byggnader där de ingående produkterna ska innebära minsta möjliga miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt där man ställer krav på funktion och kvalitet.

Med en tydlig strategi att ständigt utveckla smarta och innovativa tak- och tätskiktslösningar, främst med tanke på hållbarhet och energieffektivitet, ligger Derbigum fortfarande i framkant, sett i jämförelse. Implementeringen av den cirkulärekonomiska modellen i utvecklingen av nya och/eller förbättring av befintliga produkter är en av de viktigaste ledstjärnorna inom forsknings- och utvecklingsavdelningen. Utöver detta görs kontinuerlig forskning om förbättring och utveckling av applikationstekniker och system.

Hela tillverkningen drivs med s k grön energi och allt tillverkningsspill tas tillvara och återanvänds i produktionen. Derbigum har utvecklat och patenterat världens första återvinningsenhet för bituminösa tätskiktsmattor och membran, vilken är en exklusiv enhet vid vår produktionsanläggning. Detta gör Derbigum 100 % återvinningsbart. Sedan starten av denna återvinningsprocess år 1999 har Derbigum investerat kontinuerligt i den. Kapaciteten hos enheten har ökats och den kan idag återvinna upp till 4000 ton per år. Dessutom är tillverkningsprocessen certifierad hela livscykeln från vagga-till-vagga. När man bygger hållbart är det även viktigt att tänka långsiktigt, så att byggmaterialen både tillverkas miljövänligt och kan återvinnas fullt ut, till 100 %.

I tillägg till många lagstadgade skyldigheter, engagerar sig Derbigum för starka och betydande miljömål genom sin miljödeklaration på treårsbasis. Värt att nämnas i sammanhanget, är att Derbigum mottog det prestigefyllda EMAS-priset år 2008, för sin innovativa förmåga och exceptionella energi- och miljöstyrning. Investering i kvalitets- och miljöledningssystem i enlighet med ISO 9001 och 14001 vittnar om att Derbigum tar ett miljöansvar med stort fokus på hållbara förbättringar utifrån ökande krav från kunder såväl som från myndighetshåll.

Det unika kvalitetskonceptet kring vilket Derbigum marknadsförs och säljs, innebär att alla ingående grundstenar arbetar i synergi; det högklassiga materialet, hantverksskickliga entreprenörer, kvalitetskontroller samt omfattande tätskiktsgarantier. Det räcker inte att ha ett bra material, det är utförandet genom duktiga och yrkesstolta montörer, som säkrar byggnader och andra stora värden. Derbigum säljs endast till auktoriserade takföretag där personalen erhåller kontinuerlig utbildning både i läggningstekniker, såväl som i det gemensamma koncept vi tillsammans arbetar efter. Allt för att skydda fastigheterna samt ge bekymmersfrihet och trygghet för alla inblandade parter under mycket lång tid.

Det finns en tydlig profil gällande mål, vision och värden, som även innefattar interaktionen mellan individer och hur vi ska förhålla oss till varandra, såväl i den interna som den externa kommunikationen. En strävan efter ömsesidig professionalism, respekt och laganda, vilket säkerställer bästa förutsättningar för ett mångårigt samarbete.

Derbigum är det enda takmaterial som testats av SP i verkligheten och ger fastighetsägare bevisad och dokumenterad bekymmersfrihet i minst 30 år, med en förväntad livslängd på mer än 45 år. Denna långa livslängd är både grön och smart i sig. För tätskiktet Derbigum lämnas en 20-årig garanti för arbete, material och följdskador, en unik tätskiktsgaranti när det gäller takpapp och tätskikt för tak samt andra typer av konstruktioner där man behöver vattentätning.

I vår produktportfölj finns även produkter som lämpar sig för vattenåtervinning, gröna tak och trädgårdar, parkeringsdäck etc, kort sagt för varje konstruktion erbjuder Derbigum en lösning.

På vår kontaktsidahttps://se.derbigum.com/om-oss/kontakta-oss/ hittar du oss som arbetar på Derbigum Sverige, och du är alltid välkommen att höra av dig. Vi finns här som en trygg och kunnig samarbetspartner, så kontakta oss redan idag!