MINI-MAX – AUTOMATISK LÄGGNINGSMASKIN

DERBIGUM har fördelen att den kan svetsas på praktiskt taget vilken yta som helst. Ibland är det ett krav, till exempel när du ska asfaltera ovanpå. Höga krav ställs därför på att membranet ska vara 100 % helsvetsat mot underlaget. Konsekvensen om asfalt, tätskikt och underlag inte ”interagerar” blir dyrt. Vid bromsning från en bil kan tätskiktet spricka och asfalten lossnar.

DERBIGUM med hög smältpunkt, 150 °C, är mycket lämplig för fast svetsning för betong och används huvudsakligen på parkeringsdäck och broar, men även över platta ytor. När du helsvetsar Derbigumen mot en primad yta så med full vidhäftning är det näst intill omöjligt att dra loss detta.

 När du lägger asfalt ovanpå DERBIGUM rekommenderar vi en asfalttemperatur på 170 °C.

Helsvetsning kan utföras för hand, med turbopropanbrännare, med svetsramp där det sitter c:a 10-12 brännare och monteras med vanliga rullar, eller med automatiska svetsmaskiner. Detta är hårt fysiskt arbete. Våra unika MINI-MAX svetsar upp till 60 m långa våder och gör vanligtvis 500 m2 om dagen.

Vi har stor erfarenhet från bro och parkeringsdäck i Sverige och utomlands. Vi skulle vilja dela med oss ​​av våra erfarenheter om så önskas.