Mekanisk infästning

Mekanisk infästning är den mest använda infästningsmetoden av tätskikt i Sverige idag.

Mekanisk infästning görs med skruv- plugg o bricka. På tak med trä och underlag ev. isolering. TRP-plåt med isolering och ångspärr, på betong element med isolering och även direkt på betong tak. Det är en snabb läggning som kan användas till alla våra material som enlagstäckning, förutom (Derbibrite NT). Utförande oftast på en isolerad yta med en Pe-Folie som ångspärr. Tätskiktet infästs ihop med isoleringen och skarvarna värms ihop med ett överlapp om 13-15 cm. Fästdonen sätts efter en infästningsplan med olika zoner för att klara vindlaster.

Tag gärna kontakt med oss så berättar vi mer.