Återvinning

Derbigum har varit en pionjär inom återvinning i många år. Specialisten på energibesparande takmaterial håller sig framme på innovationssidan än idag och har tagit fram ett unikt återvinningssystem för avfall och spill från takläggningen. Takläggare kan utan kostnad lämna in spill från takläggningen till utvalda byggvaruhandlare och takspecialister. Är avfallet sorterat kan de spara 15 procent på kasseringskostnaden. Derbigum är den enda belgiska producent som har integrerat ett avfallssystem i produktionsprocessen. Det unika, patenterade systemet behandlar och återvinner gamla, bituminösa tak och omvandlar dem till nya material som används i tillverkningen av miljövänliga takmembran. Idag står återvunnen bitumen för en fjärdedel av dessa material, dvs. nära 4 000 ton per år. Under 2013 var Derbigums mål att återvinna 10 000 ton material per år.

DERBIGUM har tagit fram två återvinningssystem – ett för takavfall och ett för spill, vilket innebär att man nu kan processa en större mängd återvunnet material. DERBIGUM bevisar därigenom att man värnar om sin gröna image. Under de senaste tre åren har Derbigum investerat 2,5 miljoner euro i återvinningsprocessen, som återanvänder spill och avfall från läggningen i tillverkningen av bituminösa membran. Utmaningen är att optimera återvinningsprocessen – ett mål som bara kan uppnås med engagerade takläggare.

Derbigum började nyligen att samla in avfall och spill från takläggningsprocessen och tillhandahåller stora säckar för detta. Takläggare kan utan kostnad lämna in sitt avfall (oavsett materialtillverkare) hos sin lokala takspecialist. Derbigum står för återvinningskostnaderna. Om vi tittar på Belgien och länderna omkring så finns det för närvarande 25 insamlingsställen i Flandern och åtta i Wallonien. Inom kort kommer minst 25 extra insamlingsställen att etableras. Att återvinna gamla takmembran är den svåraste delen av återvinningsprocessen. Många tak består av olika skikt. Vid demontering av ett tak uppstår ett heterogent avfall som är omöjligt att använda på grund av kontaminering med stenar, trä, zink, bly osv.

För att uppmuntra takläggare att sortera sitt avfall, erbjuder Derbigum hela 15 procent rabatt om de lämnar in sitt avfall till en utvald partner.

Derbigum har under de senaste tre åren investerat 2,5 miljoner euro i en process som omvandlar avfall från gamla bituminösa tak och spill till material som går att använda i taktillverkningen. Optimeringen av den här processen skulle inte vara möjlig utan engagerade takläggare.

Koen Sneiders <br> Recycling Operational Manager Derbigum