Derbigum – Vår historia

Några viktiga milstolpar i Derbigums historia. Bolaget registrerades ursprungligen under namnet Imperbel.

 • 1932

  Grundarna Francis Blake och Agnan de Goussencourt börjar tillverka ett tätskiktsmedel för tak. Familjeföretaget IMPERBEL ser dagens ljus.

  imperbel
 • 1973

  Företaget importerar ett förstklassigt membran från Italien: Derbigum® vars avancerade teknik revolutionerar marknaden för tätskikt. Parallellt med detta lanseras konceptet "PERFORMANCE" som erbjuder olika tjänster för takläggare, som i sin tur får nöjdare slutkunder.
 • 1978

  I samarbete med andra europeiska partner startar Imperbel en Derbigum-anläggning i Perwez. På denna produktionsenhet optimeras och industrialiseras membranet och dess produktion. Fyra år senare förvärvar bolaget en majoritetspost i fabriken.
 • 1989-1993

  1989 startar bolaget upp en Imperbel-anläggning i Kansas City, USA. Några år senare, närmare bestämt 1993, köper man Derbigum USA. Under samma period införlivas även den kommersiella verksamheten i Italien i Imperbels verksamhet.
 • 2000-2001

  För att stärka sin tillväxt internationellt startar koncernen upp kontor i Tyskland (2000), Schweiz, Rumänien och Polen (2001).
 • 2005

  Imperbel vidtar ett antal omorganiseringar för att vässa verksamheten ytterligare. Förändringar görs även i högsta ledningen.
 • 2009

  Lancement d’un nouveau logo et slogan afin de mieux tenir compte de toutes En ny logotyp och ett nytt utbud som bättre återspeglar den nya koncernens verksamhet lanseras. Tak och tätskikt förblir Derbigums kärnkompetens men man breddar sig nu även mot andra delar och aspekter av byggnader. Samma år introducerar Derbigum sin NT-serie (New Technology) och tar över den norska takspecialisten Eurotak SA.
 • 2010

  Derbigum utmärker sig genom sina ekologiska och hållbara ambitioner och lanserar Derbipure® ̶ världens första vegetabiliska tätskiktsmembran. Derbigum tar också sin återvinningshantering ytterligare ett steg genom att utveckla ett unikt system för rest- och takavfall som samlas in via distributörer.
 • 2012

  Derbigum lanserar de syntetiska membranen Vaeplan i sitt produktsortiment. Det utökade sortimentet av högpolymera EVA/VC-takmembran innebär nya tillväxtmöjligheter för Derbigum i Europa.
 • 2014

  Johan Symoens blir VD för Derbigum-koncernen. Man väljer att satsa på nära kundrelationer som strategisk modell för att kunna reagera bättre på ändrade marknadsförutsättningar.
 • 2015

  Derbigum tar över Euro'Etanche (Nantes, Frankrike) och integrerar det i Derbigum Services. I och med övertagandet stärker Derbigum sin position i regionen kring Nantes.

  Samma år förvärvar Derbigum också Buildsmart (Stockholm) - Derbigums exklusiva distributör på den svenska marknaden. Bolaget byter namn till Derbigum Sverige.
 • 2016

  Derbigum utökar sin närvaro på den sydafrikanska marknaden och befäster den genom övertagandet av Tanaprox i Johannesburg. Verksamheten fortsätter under namnet Derbit® South-Africa.
 • 2017

  Den 16 februari godkänner styrelsen en investering på 4,5 miljoner euro för en ny produktionslinje på Perwez-anläggningen. Investeringen är en del av koncernens strategiska mål att utveckla bolagets bituminösa gren, såväl i Europa som på andra exportmarknader. Därigenom kan Derbigum svara effektivare på kundernas och marknadens förväntningar.