Derbigum – Vår historia

Några viktiga milstolpar i Derbigums historia. Bolaget registrerades ursprungligen under namnet Imperbel.

 • 1932

  Grundarna Francis Blake och Agnan de Goussencourt börjar tillverka ett tätskiktsmedel för tak. Familjeföretaget IMPERBEL ser dagens ljus.

  imperbel
 • 1973

  Företaget importerar ett förstklassigt membran från Italien: Derbigum® vars avancerade teknik revolutionerar marknaden för tätskikt. Parallellt med detta lanseras konceptet "PERFORMANCE" som erbjuder olika tjänster för takläggare, som i sin tur får nöjdare slutkunder.
 • 1978

  I samarbete med andra europeiska partner startar Imperbel en Derbigum-anläggning i Perwez. På denna produktionsenhet optimeras och industrialiseras membranet och dess produktion. Fyra år senare förvärvar bolaget en majoritetspost i fabriken.
 • 2010

  Derbigum utmärker sig genom sina ekologiska och hållbara ambitioner och lanserar Derbipure® ̶ världens första vegetabiliska tätskiktsmembran. Derbigum tar också sin återvinningshantering ytterligare ett steg genom att utveckla ett unikt system för rest- och takavfall som samlas in via distributörer.
 • 2012

  Derbigum lanserar de syntetiska membranen Vaeplan i sitt produktsortiment. Det utökade sortimentet av högpolymera EVA/VC-takmembran innebär nya tillväxtmöjligheter för Derbigum i Europa.
 • 2016

  Derbigum utökar sin närvaro på den sydafrikanska marknaden och befäster den genom övertagandet av Tanaprox i Johannesburg. Verksamheten fortsätter under namnet Derbit® South-Africa.
 • 2017

  Den 16 februari godkänner styrelsen en investering på 4,5 miljoner euro för en ny produktionslinje på Perwez-anläggningen. Investeringen är en del av koncernens strategiska mål att utveckla bolagets bituminösa gren, såväl i Europa som på andra exportmarknader. Därigenom kan Derbigum svara effektivare på kundernas och marknadens förväntningar.
 • 2019

  Investerar Derbigum i byggandet av en ny, effektivare och mer modern produktionslinje. De fortsätter också att investera i cirkulärekonomin med byggandet av en tredje återvinningsenhet.
 • 2020

  Lanseringen av kampanjen "No Roof To Waste" för en mer cirkulär framtid.