Globalt nätverk

Derbigum har ett brett nätverk professionella takläggare såväl nationellt som internationellt. Entreprenörerna känns igen genom kvalitetsmärkningen ”Derbigum Approved Contractor” som används i hela världen. Derbigum strävar efter att hjälpa professionella takläggare att utveckla sin verksamhet.

Takläggaren är godkänd av Derbigum. Detta innebär att leverantören har genomgått nödvändig utbildning på Derbigum om de produkter man erbjuder och kan garantera en korrekt läggning. Leverantören kan när som helst vända sig till Derbigums tekniska avdelning för att garantera ett gott genomförande av ditt projekt.