Kvalitet

Sedan Derbigum grundades har man kunnat övertyga många takspecialister om produkternas kvalitet.

Derbigum:

  • Utsökta bituminösa och polymera material ger produkterna oöverträffad kvalitet.
  • Dessa kontrolleras löpande under tillverkningsprocessen och certifieras av oberoende organ.
  • Tack vare den dubbla förstärkningen av fiberglas och non-woven-polyester kan Derbigum säkerställa perfekt dimensionsstabilitet och optimal styrka.
  • Ditt tak klarar av trafiken på arbetsplatsen och är alltid tillgängligt.
  • Nästan alla våra takmembran är brandbeständiga. Derbigumprodukter har en livslängd på minst 40 år. Ibland behöver SBS, PVC och EPDM bytas ut redan efter tio år, vilket innebär ytterligare investeringar i ditt tak. Dessutom är de mindre tåliga och har högre underhålls- och reparationskostnader. Välj Derbigum om du vill satsa på en långsiktig och lönsam investering.

”Kvalitet är aldrig någon slump. Kvalitet kommer sig alltid av höga ambitioner, intelligent styrning och skickligt utförande. Kvalitet är resultatet av kloka val bland många alternativ.”

William A. Foster