Uppdrag

Derbigum ska vara den ledande leverantören av hållbara lösningar som skyddar byggnader från väder och vind.

Vision

Derbigum ska skydda byggnader från väder och vind genom att tillhandahålla hållbara, innovativa och enkla lösningar genom att

  • Rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi kan vara den bästa partnern för våra kunder (MÄNNISKOR)
  • Erbjuda system som minskar miljöpåverkan (PLANETEN)
  • Utveckla en kritisk massa som erbjuder värde för samtliga intressenter (VINST)

Värden

Professionalism
Respekt
Laganda
Professionalisme
Respect
TeamSpirit
Positiv inställning – ha roligt
Ärlighet
Fun
Honest