POLIMA AB
12 december 2017
Töcksfors Shoppingcenter
8 december 2017

De flesta vet att fukt och el inte går så bra ihop. Men för oss vanliga människor handlar det om 220 volt och det är tillräckligt farligt. I ABBs nya anläggning gäller det ofattbara 300.000 volt eller mer.

ABB har redan många tusen kvadratmeter Derbigum på sina anläggningar runt om i landet  – och mycket positiva erfarenheter. Därför valde de Derbigum även på sin nya hall. ABB vet helt enkelt att taket inte kommer orsaka några problem, trots att en byggnad av de dimensioner som ABB byggt i Ludvika kommer att ha stora rörelser, vid till exempel vindlaster. Den är hela 40 meter hög! Att tätskiktet på taket kan klara påfrestningen, blir naturligtvis ännu viktigare.