Töcksfors Shoppingcenter
8 december 2017
Kungsbrohuset
8 december 2017

Förutom Hovrätten kommer Regerings kansliet och Hyresnämnden att husera i den nya byggnaden. Höga miljö- och säkerhetskrav har betytt att val av material och konstruktioner varit extra viktiga. Därför valde man Derbigum och tätskikten Derbigum SP respektive Derbigum GC för de platta taken och terrasserna. Det är material med högsta brandklass med bevisad långsiktigt goda ekonomi och miljöegenskaper.

Skanska Sverige är huvudentreprenör. De anlitade Skånska Tak AB till att genomföra läggning och isolering av tak och terrasser.