Hovrätten
8 december 2017
Dalhalla
8 december 2017

Jernhusen valde Derbigum till Kungsbrohuset

Kungsbrohusets stora altaner ska hållas täta i årtionden framöver och det ska vara med ett material som håller Jernhusens hårda miljökrav. Valet föll på Derbigum, bl a för dess klassificering i Sunda Hus, som borgar för en bra produkt både ur miljö- och hälsosynpunkt.

På Kungsbrohuset appliceras Derbigum Vattenisolering med starka armeringar för att motstå stora påfrestningar över tid. Det ligger tätt både under extrem kyla och hög värme, utan någon som helst risk för sprickbildningar.

Vi på Derbigum är stolta över att få vara med i bygget av Sveriges mest miljösmarta kontorshus. Kungsbrohuset är Jernhusens första stora bidrag på vägen mot en mer hållbar utveckling inom fastighetsbranschen. Vi hoppas att det snart följs av fler. Miljösmart byggande är framtiden och vi är en del i den! Auktoriserade tak -entreprenörer är specialister på att hålla vatten utanför på de ställen där det inte ska vara, med hjälp av Derbigum.