Derbigum Entreprenörer


Tak läggs av specialutbildade entreprenörer.

Derbigum får inte läggas av vem som helst. Det får bara våra auktoriserade takentreprenörer göra med och av specialutbildade takmontörer. Det beror inte på att materialet i sig är knepigt att hantera, det handlar om att vi ska kunna garantera kvalitet inte bara på material utan även arbete. Alla takmontörer går i Derbigums egen TakSkola. De sitter på skolbänken såväl i Sverige som hos tillverkaren av Derbigum i Belgien. Entreprenörerna jobbar dagligen med Derbigum. Med utbildning och lång erfarenhet kan du vara säker på att de verkligen kan lägga ett bekymmersfritt tak.

En takmontör som arbetar med Derbigum har förbundit sig att avlägga sex unika löften. Löften som tyvärr är långt ifrån självklara för branschen.

​​ 1. Vi börjar i tid.​

2. Vi är klara i tid.​

3. Vi städar efter oss.​

4. Berörda informeras så att inte de irriteras i onödan.​

5. Vid eventuell garantireparation kommer vi inom två arbetsdagar.​

6. Vi lovar att om vi inte skulle hålla dessa löften bötar vi självmant 5 000 kr.
check Produktkvalitet
check Teknisk assistans på arbetsplatsen
check Utbildning av hög kvalitet
Bli en godkänd entreprenör