Trädgård på taket

Sedumtak är både grönt och skönt. Vi kan erbjuda både gröna tak – och täta tak. Nyttan med grönt beskrivs som biologisk mångfald, bullerdämpning och renare luft.  Kontakta oss eller någon av våra entreprenörer för en närmare presentation av vårt system för grönare tak. Ett grönt tak är det mest ekologiska taksystem som finns. Det reglerar dräneringen av regnvatten, förlänger takets livslängd och ökar värdet på fastigheten. Dessutom ser det fantastiskt ut! Det tillför mervärde i den omgivande floran och faunan och utgör ett estetiskt inslag i miljön.
 
 

KARAKTÄRSTYPISKA EGENSKAPER

  • APP-modifierad bitumen, hög värmetålighet
  • Mekanisk infästning, helklistras eller helsvetsas

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Låglutande tak från 0 grader lutning
  • Industritak
  • Kommersiella fastigheter
  • Bostadshus
  • Nyproduktion eller renovering