Äter upp växthuseffekten (CO2)

Tätskiktet Derbicolor Olivin har en yta som består av mineralen olivin, som reagerar när taket kommer i kontakt med atmosfärens koldioxid via regnvatten. Kontakten skapar en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden och slutprodukten färdas sedan bort med regnvattnet och är ofarlig för naturen. Olivin är en mineral bestående av järnmagnesiumsilikat och är en av de mest vanligt förekommande mineralerna på jorden.
Genom Derbicolor Olivin ger vi alla chansen att bidra till lösningen på problemet med koldioxidutsläpp. Många bäckar små ... Derbicolor Olivin har ett ytskikt i olivin och är framför allt en ekologisk lösning. Mineralet olivin är ett järn-magnesiumsilikat och är bland de vanligaste mineralerna på jorden. Vid nederbörd kommer koldioxid i atmosfären i kontakt med olivin-stenen på taket. I samband med detta uppstår en kemisk reaktion som neutraliserar koldioxiden. Resterna består av kiseldioxid (sand) och magnesiumkarbonat; två produkter som är ofarliga för miljön.