Takterrasser och balkonger

Balkonger och terrasser utsätts alltid för väder och vind. Därför är det viktigt att ha ett bra tätskikt så att den underliggande strukturen inte skadas. Ett bra tätskikt hindrar vatten från att tränga in och därmed kan betongsjuka, karbonisering, fuktproblem, sprickor i fogar osv. undvikas. En takterrass eller balkong kan tätas med Derbigum SP FR eller Derbigum NT. På mindre ytor som t.ex. balkonger eller trösklar, eller ytor med många detaljer, kan det flytande tätskiktet Derbitech® Flex också användas.
 
 

KARAKTÄRSTYPISKA EGENSKAPER

  • APP-modifierad bitumen, hög värmetålighet
  • Mekanisk infästning, helklistras eller helsvetsas

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

  • Låglutande tak från 0 grader lutning
  • Industritak
  • Kommersiella fastigheter
  • Bostadshus
  • Nyproduktion eller renovering